جزئیات

وبلاگ


عنوان
اسکوپ سنگ
متن
درگیر شدن اسکوب و ملات اسكوپ سنگ برای اطمينان از عدم شل شدن و سقوط آن و همچنين پايداری در حين زلزله، اسكوپ می شود. براي اين منظور پشت سنگ توسط دستگاه فرز سنگ شيار داده بعد سيم نرم دور اين حاشيه قرار داده می شود و از پشت اين سيم به هم تابونده می شود. اين سنگ وقتی در تراز قائم قرار گرفت و وقتيكه دوغ آب پشت سنگ ريخته شد سيم با دوغ آب پيوستگی ايجاد كرده و احتمال سقوط سنگ از بين خواهد رفت. مجری#سنگکاری_پارسیان
ویدیو
تاریخ
شنبه ۳ آبان ۱۳۹۹
بازدید
273
ویرایش | بازگشت به لیست